2 Comments
Mar 24, 2023Liked by Roland Grootenboer

Dit boek heeft zoveel impact op mij gehad juist omdat het je leert terugkijken op je loopbaan en probeert te onderzoeken welke elementen in je baan moeten zitten om je energie te geven. Als die elementen als selectiecriteria gebruikt voor nieuwe uitdagingen gaat alles zoveel makkelijker. https://www.antonphilips.nl/mijn-boek/

Expand full comment
author

Mooi, dank.

Expand full comment