2 Comments
Jun 2Liked by Roland Grootenboer

Top stuk weer! Zo herkenbaar! Ik denk dat er wel veel mensen nog vastzitten in de vraag "maar wat dan wel?"

Expand full comment

Als freelancer heb je (bijna) nooit het gevoel van, "ben ik hier al te lang?" Meestal ga ik lekker door met de volgende opdracht.

Expand full comment