2 Comments

En zet geen 50, 500, of meer collega's in de CC; als je ècht iedereen moet (!) bereiken, gebruik dan BCC.

Expand full comment

Mand!

Expand full comment